80 % மக்கள் இப்படத்தை விரும்புகின்றனர்  கதை எங்கப்பா !!! படத்தின் கதை:             இப்படத்தில்  கதை என்று எதுவுமில்லை. ஆனால் படத்தின் முதல் காட்சியில் டெட்  பூலின்

Read More

❤ 96% சதவீதம் மக்கள் விரும்புகின்றனர்  மிரட்டும் டைனோசர்கள்!!! படத்தின் கதை:           இப்படத்தின் முதல் மற்றும் இரண்டாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக தீவில் உள்ள டைனோசர் இனத்தை நகரத்தில் மக்களுடன் சேர்த்துக் கொண்டால் என்ன, என்ன விபரீதங்கள் நடைபெறும்

Read More