நினைவோ ஒரு பறவை… படத்தின் கதை:      இப்படத்தின் கதை என்னவென்றால், ஒரு புகைப்பட கலைஞன் தன் வாழ்வில் பூத்த முதல் காதலை பற்றிய நினைவுகளை சுமந்து கொண்டு வாழ்கிறான். பிரிந்து போன காதலர்கள், வாழ்வின்

Read More